INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

1. Operatorul

Având în vedere prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016, privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date şi abrogarea Directivei 95/46/CE („Regulamentul”), noi, Masterange Romania S.R.L. cu sediul în Șoseaua Nordului nr. 24-26, sector 1, București (în continuare „Masterange” și/sau „Societatea”), în calitate de operator ne angajăm să respectăm legislația aplicabilă în materia protecției datelor cu caracter personal. 

Dacă aveți orice întrebare privind modalitatea în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal ne puteți contacta prin poștă sau prin e-mail:

2. Cum prelucram datele dumneavoastra cu caracter personal

Ca regulă, colectăm datele dvs. cu caracter personal (orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă) direct de la dumneavoastră, atunci când ne vizitați website-ul www.bestpreschool.ro („Website-ul”) și completați formularul de contact disponibil pe Website, precum și atunci când ne contactați pe paginile noastre de social media Facebook, Instagram, Google Business, LinkedIn sau prin intermediul Whatsapp.

Website-ul conține linkuri către paginile noastre de social media Facebook, Instagram, Google Business și LinkedIn. În acest caz, Facebook și/sau Instagram și/sau Google Business  și/sau LinkedIn ar putea prelucra datele dvs. cu caracter personal ca operator independent, conform politicilor proprii, pe care le puteți accesa pe fiecare website în parte, cum ar fi: www.facebook.com, www.instagram.com, www.google.com/business, www.linkedin.com.

3. Prelucram datele cu caracter personal in scopuri specifice, in baza temeiurilor legale prevazute de legislatia in materia protectiei datelor

ScopDatele cu caracter personalTemeiul legal
1.Transmiterea unui răspuns la solicitările dvs. sau programarea unei vizite la grădiniţă prin Website– Nume
– Prenume
– Număr de telefon
– Adresă de e-mail
– Vârsta copilului
– Orice alte date ale copilului dvs., transmise în mod incidental de dvs.
Prelucrarea este necesară pentru a face demersuri la cererea dvs. înainte de încheierea unui eventual contract 
Art. 6 alin. (1) litera (b) din Regulament
2.Transmiterea de comunicări comerciale cu privire la serviciile noastre– Nume
– Prenume
– Adresă de e-mail 
– Număr de telefon
Consimțământ
Art. 6, alin. (1) litera (a) din Regulament
3.Monitorizarea traficului pe Website prin intermediul modulelor cookie– Adresa IP 
– Data și ora accesării Website-ului
– Tipul de browser de pe care a fost accesat Website-ul
Consimțământ
Art. 6, alin. (1) litera (a) din Regulament
Pentru mai multe informații cu privire la modulele noastre cookie, vă rugăm să accesați Politica de cookies
4.Asigurarea securității și confidențialității datelor colectate de pe Website prin intermediul modulelor cookie– Adresa IP 
– Data și ora accesării Website-ului
– Tipul de browser de pe care a fost accesat Website-ul
Interes legitim
Art. 6, alin. (1) litera (f) din Regulament
Pentru mai multe informații cu privire la modulele noastre cookie, vă rugăm să accesați Politica de cookies

În cazul în care vă prelucrăm datele cu caracter personal în temeiul consimțământului pentru comunicări comerciale, veți putea să vă retrageți consimțământul prin transmiterea unei cereri scrise cu utilizarea coordonatelor de comunicare indicate în partea introductivă. Retragerea consimțământului dvs. ne va împiedica să mai prelucrăm datele dvs. cu caracter personal în acele scopuri în care prelucrarea era întemeiată pe consimțământ, dar nu va afecta activitățile de prelucrare desfășurate până la data retragerii.

Puteți de asemenea să vă schimbați preferințele cu privire la modulele cookie utilizate pe Website, inclusiv pentru dezactivarea modulelor cookie utilizate în temeiul consimțământului, prin modificarea setărilor browser-ului. Funcţia „help” disponibilă în orice browser vă va ghida în setarea opţiunilor. Pentru mai multe informații cu privire la dezactivarea modulelor cookie, puteți vizita www.allaboutcookies.org. Pentru mai multe informații cu privire la modulele noastre cookie, vă rugăm să accesați Politica de cookies.  

Subliniem că în cazul în care alegeți să ne contactați prin intermediul Facebook, Instagram, Google Business, LinkedIn sau Whatsapp, nu vă vom solicita alte date cu caracter personal în afara celor solicitate și prin formularul de contact disponibil pe Website, respectiv: numele și prenumele, numărul de telefon și adresa de e-mail a dvs., precum și vârsta copilului dvs.

4. Este posibil sa transmitem datele dumneavoastra catre terti

Pentru îndeplinirea scopurilor detaliate mai sus, este posibil să transmitem datele dumneavoastră cu caracter personal către: 

  • afiliații noștri sau alți parteneri;
  • furnizori de servicii operaționale, precum dezvoltare web, mentenanța și suport IT, infrastructură IT;
  • consultanți, precum avocați externi sau auditori;
  • autorități de reglementare, organisme profesionale și/sau autorități publice, în vederea respectării legislației aplicabile.

Pentru evitarea oricărui dubiu, transfer reprezintă orice dezvăluire sau punere la dispoziție către terți, fie prin transmiterea fizică a datelor cu caracter personal, fie prin acordarea accesului la date prin orice alte mijloace (stocarea și realizarea copiilor de rezervă sunt considerate transfer în scopurile menționate mai sus).

Ca regulă, nu vom transfera datele dumneavoastră cu caracter personal în afara Spațiului Economic European. În situații de excepție și doar dacă este necesar, transferul datelor dumneavoastră cu caracter personal în afara Spațiului Economic European se va face doar cu aplicarea unor garanții și măsuri de protecție adecvate conform prevederilor legale specifice în materia protecției datelor cu caracter personal și cu informarea dumneavoastră corespunzătoare.  

5. Va garantam exercitarea drepturilor cu privire la datele dumneavoastra cu caracter personal

Sub rezerva excepțiilor prevăzute de lege, aveți următoarele drepturi cu privire la datele cu caracter personal:

(i) dreptul de acces la datele cu caracter personal – dreptul de a obține de la noi confirmarea că vă prelucrăm datele cu caracter personal și, în caz afirmativ, dreptul de a accesa datele și de a obține informații despre prelucrare;

(ii) dreptul de a solicita rectificarea datelor cu caracter personal – dreptul de a solicita rectificarea fără întârzieri a datelor incorecte sau de a completa datele incomplete;

(iii) dreptul de a solicita ștergerea datelor cu caracter personal atunci când considerați că datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate și nu există alt temei legal, au fost prelucrate în mod ilegal de către noi sau datele trebuie șterse în vederea respectării unei obligații legale; 

(iv) dreptul de a solicita restricționarea prelucrării, atunci când (a) contestați exactitatea datelor, (b) considerați că datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate de către noi sau că au fost prelucrate în mod ilegal de către noi, (c) vă opuneți prelucrării efectuate de către noi în temeiul interesului nostru legitim;

(v) dreptul de a vă opune prelucrării  – cu excepția cazului în care vă punem la dispoziție informații pentru a justifica existența motivelor noastre legitime și absolut necesare pentru a vă prelucra datele cu caracter personal și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților dumneavoastră sau că scopul nostru este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;

(vi) dreptul la portabilitatea datelor;

(vii) dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care vă privesc sau care vă afectează în mod similar într-o măsură semnificativă, cu excepția cazului în care este necesar pentru încheierea sau executarea unui contract între dumneavoastră și noi sau este autorizată de lege;

(viii) dreptul de retragere a consimțământului cu privire la prelucrare, în orice moment, fără ca aceasta să afecteze legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia;

(ix) dreptul de a depune o plângere în fața Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (www.dataprotection.ro).

Cu excepția dreptului de a depune o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, vă puteți exercita drepturile menționate anterior, printr-o cerere scrisă, datată, semnată și adresată Societății prin poștă la Șoseaua Nordului nr. 24-26, sector 1 București sau la adresa de e-mail dataprotection@tiriacimobiliare.ro.

Dacă nu sunteți satisfăcut cu modul în care vă prelucrăm datele cu caracter personal, aveți dreptul să vă adresați Autorității Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal la adresa B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod postal 010336, București sau la adresa de e-mail anspdcp@dataprotection.ro

Pastram datele cu caracter personal pentru o perioada limitata 

Datele dumneavoastră cu caracter personal nu vor fi păstrate mai mult decât este necesar pentru scopurile pentru care datele cu caracter personal sunt prelucrate, adică nu va depăși 2 (doi) ani de la data la care ne-ați contactat prin completarea formularului de contact disponibil pe Website / transmiterea unui mesaj direct pe platformele noastre de social media sau din momentul în care ne-ați acordat consimțământul dvs. pentru transmiterea de comunicări comerciale. Pentru perioada de stocare a datelor colectate prin modulele cookie, vă rugăm să consultați Politica de Cookies.

Dacă veţi deveni clientul sau partenerul nostru ca urmare a încheireii unui contract, informarea dumneavoastră va fi completată prin alte modalităţi de comunicare. Perioada de păstrare se va modifica.

Am aplicat masuri tehnice adecvate pentru a asigura securitatea datelor cu caracter personal

Vom face tot ceea ce este necesar pentru a proteja datele dumneavoastră cu caracter personal prin aplicarea de măsuri de securitate în vederea prevenirii accesului neautorizat, a colectării, utilizării, copierii, distrugerii, pierderii sau a altor riscuri similare. Datele dvs. cu caracter personal sunt accesate doar de personalul relevant, numai în măsura în care acestea sunt necesare pentru îndeplinirea atribuțiilor de muncă.

Data de la care se va aplica prezenta informare

01.04.2021

Prezentul document poate fi actualizat periodic.