Termeni si conditii

www.bestpreschool.ro

Designul şi conţinutul website-ului www.bestpreschool.ro aparţin în exclusivitate Masterange Romania S.R.L. şi sunt protejate de legislaţia privind proprietatea intelectuală. 

Masterange Romania S.R.L. are sediul în Șoseaua Nordului nr. 24-26, sector 1, București (în continuare „Masterange” și/sau „Societatea”) și este înregistrată la Oficiul Registrului Comertului de pe lângă Tribunalul Bucureşti sub numărul J40/3330/2003, avand CUI 15262492 și atribut fiscal RO. 

DEFINITII 

Termenii „website”, „acest website” şi „website-ul” folosiţi în acest document se referă la website-ul www.bestpreschool.ro

Vizitator – este orice persoană care acceseaza website-ul www.bestpreschool.ro, indiferent de motiv. 

Conţinut

  • toate și oricare dintre informaţiile de pe website care pot fi vizitate, vizualizate sau altfel accesate prin utilizarea unui echipament digital (logo-uri, imagini, design, text, altele); conţinutul oricărui e-mail trimis utilizatorilor sau clienţilor săi de catre Masterange  prin mijloace electronice şi/sau orice alt mijloc de comunicare disponibil; 
  • informatii legate de evenimentele, noutăţile, ofertele speciale, serviciile şi/sau tarifele serviciilor practicate de Masterange într-o anumită perioadă. 

Formular de comunicare – solicitare – este un document electronic ce intervine ca formă de comunicare între Masterange şi un Vizitator, prin care acesta transmite Societăţii cereri, întrebări, intenţia sa de a achiziţiona servicii şi de a comunica / a primi informări prin intermediul website-ului www.bestpreschool.ro sau prin alt mijloc de comunicare. 

Date cu caracter personal – înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale prelucrate prin intermediul website-ului www.bestpreschool.ro. A se vedea Nota de informare website şi Politica de cookies disponibile online aici.  

ACCEPTAREA „TERMENILOR SI CONDITIILOR”

 Înainte de a naviga în website-ul www.bestpreschool.ro vă rugăm să citiţi cu atentie precizările urmatoare. Acestea stabilesc termenii şi condiţiile utilizării de către dumneavoastră a tuturor materialelor care alcătuiesc website-ul. Accesarea website-ului presupune acceptarea explicită sau implicită a tuturor Termenilor şi Condiţiilor publicate, acestea având valoare contractuală deplină. Acest principiu al

acceptării implicite nu se aplică cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal pe care am putea să le colectăm 

atunci când interacţionăm cu dvs. prin navigarea pe website, situatii pentru care se aplica regulile speciale ce se gasesc in Nota de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal prin intermediul paginii de internet www.bestpreschool.ro şi Politica de cookie-uri disponibile. 

Masterange îşi rezervă dreptul de a modifica în orice moment conţinutul website-ului, informaţiile aflate pe website, inclusiv de a corecta eventuale omisiuni sau erori în afişare care pot surveni în urma unor greşeli de dactilografiere, lipsă de acurateţe sau erori ale produselor software. Fiecare Vizitator are obligaţia de a verifica acest document înainte de continuarea navigării pe website. Folosirea în continuare a website-ului de către Vizitator constituie acceptare a Termenilor şi condiţiilor (prezentului contract) aşa cum acestea sunt afişate spre cunoştinţa persoanelor la momentul navigării pe website. 

CONTINUTUL WEBSITE-ULUI SI COPYRIGHT

Întregul conținut al website-uluiastfel cum este definit, incluzând, dar nelimitat la: date, logo-uri, reprezentări stilizate, simboluri comerciale, imagini statice, imagini dinamice, text, grafică, formatări (inclusiv selectarea, coordonarea si aranjarea materialelor pe website) şi/sau conţinut multimedia prezentate pe website, sunt proprietatea exclusivă a Societăţii, acesteia fiindu-i rezervate toate drepturile obţinute în acest sens, în mod direct sau indirect (prin licenţe de utilizare şi/sau publicare), fiind astfel protejate prin drepturi de autor, drepturi asupra mărcilor, precum și prin orice alte drepturi de proprietate intelectuală aplicabile.

Vizitatorilor nu le este permisă copierea, distribuirea, publicarea, transferul către terţe părţi, modificarea şi/sau alterarea în alt mod, utilizarea, expunerea, includerea oricărui conţinut în orice alt context decât cel original. Niciunul dintre elementele de pe website nu va fi considerat a acorda direct, implicit, sau în orice alt mod, orice licență sau drept de a utiliza, în orice scop Conținutul, în tot sau în parte. Mărcile, logourile și numele comerciale, atât înregistrate cât și neînregistrate (denumite, în mod colectiv, ”Mărcile”) afișate pe website apartin  Masterange sau terților parteneri afiliați ai acestuia. Nimic de pe website nu trebuie interpretat ca acordând, în mod direct, implicit, sau în alt mod, orice licență sau drept de utilizare a oricărei Mărci afișate pe website.

Informaţiile publicate pe website-ul www.bestpreschool.ro sunt informaţii de interes general despre Masterange Romania S.R.L., grădiniţa BRITISH EDUCATION & SPORTS TIRIAC PRESCHOOL, serviciile oferite de aceasta, produsele comercializate de partenerii săi şi alte informaţii considerate de Masterange ca fiind de interes pentru Vizitatori. 

Asadar, utilizarea fără acordul Masterange a oricăruia dintre elementele enumerate mai sus reprezintă încălcarea drepturilor de proprietate intelectuală ale Masterange. sau a terților parteneri ai acestuia și se pedepseşte conform legilor în vigoare. 

ACCES

Accesul în website-ul www.bestpreschool.ro este liber şi nu necesită configurarea unui utilizator. Pentru cookies, date ce pot fi colectate si utilizate la simpla vizitare a website-ului, va rugam sa accesati Politica de cookie-uri disponibila pe website.

Utilizarea formularului de contact necesită furnizarea de date cu caracter personal; a se consulta Nota de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal prin intermediul paginii de internet www.bestpreschool.ro disponibilă pe website. 

Dacă veţi furniza date ireale sau ale unei alte persoane, răspunderea este strict a dumneavoastră, conform legii, dar Masterange are dreptul de a şterge astfel de date imediat ce va afla de situaţie şi are dreptul de a nu răspunde solicitării pe care i-aţi adresat-o. 

Masterange poate, fără orice altă notificare sau formalitate şi fără ca acest lucru să necesite justificarea atitudinii sale, să suspende sau să interzică accesul dumneavoastră la conţinutul website-ului www.bestpreschool.ro sau doar la o parte a acestui conţinut. 

În cazul în care administratorii website-ului vă vor interzice accesul, nu veţi fi îndreptăţit la primirea niciunei despagubiri. 

LEGATURI 

Website-ul www.bestpreschool.ro poate găzdui legături (link-uri) către alte website-uri World Wide Web sau alte resurse. Răspunderea pentru aceste website-uri  şi pentru conţinutul lor o poartă in întregime proprietarii acestora. 

Masterange nu îşi asumă responsabilitatea pentru nicio pagubă sau pierdere cauzată sau presupus a fi cauzată de informaţiile furnizate de website-urile sau resursele spre care trimit aceste link-uri. 

DECLINAREA RESPONSABILITATII 

Masterange nu îşi asumă responsabilitatea pentru prejudiciile create de erorile, lipsa de acurateţe sau neactualizarea informaţiilor publicate sau menţinute pe website. 

Imaginile prezentate pe website-ul www.bestpreschool.ro au rol exemplificativ, iar serviciile efectiv livrate pot fi diferite comparativ cu imaginile existente pe website, în orice mod (configurare, culoare, accesorii, aspect, ambient, etc.) 

Masterange nu este responsabilă pentru greşelile de tipărire sau afişare a caracteristicilor, imaginilor sau serviciilor afisate pe website-ul www.bestpreschool.ro

Masterange nu răspunde pentru pagubele, costurile, procesele, pretenţiile sau cheltuielile apărute ca urmare a nerespectării de către utilizatori a „Termenilor şi condiţiilor”. 

Masterange nu răspunde pentru prejudiciile create ca urmare a nefuncţionării website-ului www.bestpreschool.ro şi nici pentru cele rezultate din imposibilitatea de accesare a anumitor link-uri afişate pe acesta. 

PROMOTII SI CONCURSURI 

Promoţiile şi concursurile care se desfaşoara prin intermediul website-ului vor respecta regulamentele create de Masterange şi aplicabile fiecăreia. Aceste regulamente vor fi aduse la cunoştinta Vizitatorilor prin intermediul website-ului www.bestpreschool.ro, prin paginile de socializare sau prin mesaje de poştă electronică. Pentru a beneficia de promoţiile oferite sau de participarea la concursuri, Vizitatorii trebuie să respecte întocmai regulile afişate în regulamentul respectiv. Promoţiile prezentate în aceste medii sunt valabile în perioada de timp menţionată, chiar dacă regulamentul sau formularele de participare vor fi încă prezente pe website.

Masterange îşi rezervă dreptul de a întrerupe sau de a anula orice promoţie, în orice moment, fără nicio notificare prealabilă. 

FRAUDA 

ORICE ÎNCERCARE DE A ACCESA DATELE PERSONALE ALE VIZITATORILOR, DE A MODIFICA CONŢINUTUL WEBSITE-ULUI www.bestpreschool.ro SAU DE A AFECTA FUNCŢIONAREA ORICĂRUI SERVER CARE GĂZDUIEŞTE WEBSITE-UL ESTE CONSIDERATA O TENTATIVA DE FRAUDARE A ACESTORA ŞI VA PUTEA AVEA DREPT CONSECINŢĂ ATRAGEREA RĂSPUNDERII AUTORULUI SAU AUTORILOR ACESTOR FAPTE. 

ÎN CAZUL ÎN CARE NU AGREAŢI TERMENII ŞI CONDIŢIILE DE UTILIZARE A ACESTUI WEBSITE VĂ RUGĂM SĂ ÎNCHIDEŢI DE ÎNDATĂ PAGINA DE WEB www.bestpreschool.ro

LEGISLATIA APLICABILA

Prezentul document denumit Termeni şi Conditii este elaborat în conformitate cu legisţaţia din România. 

Oricărei secţiuni din website i se aplică legislaţia din România, cu excepţia conexiunilor cu pagini web aparţinând unor terţe părţi şi unde legislaţia aplicabilă este adusă la cunoştinţa persoanelor de către proprietarul paginii respective.

Litigiile izvorâte în legătură cu website-ul este de competenţa instanţelor din România.

Masterange Romania S.R.L.